ÚVZ SR: Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo

20.04.2020

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (čítajte nižšie) vám momentálne moje služby poskytnem v súkromných priestoroch. Pri objednávaní si miesto dohodneme.

Konzultácie a Terapie môžu prebiehať pomocou video rozhovoru alebo aj vonku v prírode.

Viem, že súčasná situácia je pre nás všetkých náročná. Preto vám dávam zľavu -20% na masáže.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020, ktorého cieľom je dočasné maximálne obmedzenie sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súčasnosti neumožňuje verejnosti poskytovať služby okrem iného v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, akými sú napríklad kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra a ďalšie.

Nakoľko uvedené opatrenie neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok, zaznamenáva v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva SR mnoho otázok týkajúcich sa možnosti poskytovať vyššie uvedený typ služieb v domácom prostredí klientov či iným obdobným spôsobom, pri ktorom môžu ostať priestory prevádzky uzatvorené, čím nedôjde k porušovaniu vydaného opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti upozorňuje, že služby vykonávané v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo majú v zmysle platnej legislatívy charakter epidemiologicky závažných činností, ktorými možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Orgány verejného zdravotníctva preto v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy vykonávajú v prevádzkach tohto druhu štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého kontrolujú aj dodržiavanie osobitných požiadaviek týkajúcich sa vybavenia priestorov takýchto prevádzok, používaných pracovných pomôcok, hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky, dodržiavania prevádzkového poriadku a pod. Kontrola zabezpečenia takýchto podmienok v domácom prostredí klientov do pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva nespadá a s ohľadom na platnú legislatívu ani nie je realizovateľná. Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby.

Stanovisko pripravil: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4190:uvz-sr-stanovisko-knprevadzkovaniu-sluieb-starostlivosti-onudske-telo-vndomacom-prostredi-klientov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Ďakujem za vaše dobrovoľné príspevky a podporu, ktorú mi prejavujete. Ste skvelí :)

PayPal.Me alebo IBAN: SK40 0900 0000 0050 2206 5158

S úctou vaša Marianna  


Mohlo by vás zaujímať:

  1. Relaxačné omaľovánky 1  a 2
  2. Článok - Krištály na harmonizáciu čakier
  3. Skupinové meditácie 
  4. Článok - Ako začať meditovať?

Chcem sa objednať / Mám otázku

Zavolajte mi alebo napíšte, rada vám odpoviem

Marianna - Masáže a meditácie Nitra

Čermánske námestie 3, 94901 Nitra
(samostatný vchod od parkoviska)

+421 904 023 256 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu